Tùy chọn nâng cao

Trà Sữa Tocotoco - Đào Nguyên

Khuyến mãi

Giảm 40%

Nhập mã: MOMO

Giảm 7.000đ

Thanh toán bằng Momo

Ngân sách

25.000đ - 60.000đ

Đặt giao hàng Đặt bàn
Chicken BBQ Nông Nghiệp

Khuyến mãi

Giảm 40%

Nhập mã: MOMO

Giảm 7.000đ

Thanh toán bằng Momo

Ngân sách

10.000đ - 55.000đ

Đặt giao hàng Đặt bàn
Up's Coffee

Khuyến mãi

Giảm 40%

Nhập mã: MOMO

Giảm 7.000đ

Thanh toán bằng Momo

Ngân sách

15.000đ - 45.000đ

Đặt giao hàng Đặt bàn