Tùy chọn nâng cao

Gà Rán & Trà Sữa Bếp Nhà Cám

Khuyến mãi

Giảm 40%

Nhập mã: MOMO

Giảm 7.000đ

Thanh toán bằng Momo

Ngân sách

25.000đ - 35.000đ

Đặt giao hàng Đặt bàn
Nem Chua Rán Chị Hạnh

Khuyến mãi

Giảm 40%

Nhập mã: MOMO

Giảm 7.000đ

Thanh toán bằng Momo

Ngân sách

3.000đ - 30.000đ

Đặt giao hàng Đặt bàn
Mucas Café & Fastfood

Khuyến mãi

Giảm 40%

Nhập mã: MOMO

Giảm 7.000đ

Thanh toán bằng Momo

Ngân sách

30.000đ - 100.000đ

Đặt giao hàng Đặt bàn
Hải Miu - Nước Ép & Cơm Văn Phòng

Khuyến mãi

Giảm 40%

Nhập mã: MOMO

Giảm 7.000đ

Thanh toán bằng Momo

Ngân sách

25.000đ - 50.000đ

Đặt giao hàng Đặt bàn
Funny Monkey - Chè & Mẹt Ăn Vặt - Đội Cấn

Khuyến mãi

Giảm 40%

Nhập mã: MOMO

Giảm 7.000đ

Thanh toán bằng Momo

Ngân sách

15.000đ - 50.000đ

Đặt giao hàng Đặt bàn
Aloha Hotpot - Buffet Lẩu

Khuyến mãi

Giảm 40%

Nhập mã: MOMO

Giảm 7.000đ

Thanh toán bằng Momo

Ngân sách

99.000đ - 129.000đ

Đặt giao hàng Đặt bàn
O.G Nation Food & Drink

Khuyến mãi

Giảm 40%

Nhập mã: MOMO

Giảm 7.000đ

Thanh toán bằng Momo

Ngân sách

20.000đ - 35.000đ

Đặt giao hàng Đặt bàn
Street Sushi - Đội Cấn

Khuyến mãi

Giảm 40%

Nhập mã: MOMO

Giảm 7.000đ

Thanh toán bằng Momo

Ngân sách

16.000đ - 60.000đ

Đặt giao hàng Đặt bàn
Bánh Mì V+ - Đội Cấn

Khuyến mãi

Giảm 40%

Nhập mã: MOMO

Giảm 7.000đ

Thanh toán bằng Momo

Ngân sách

20.000đ - 20.000đ

Đặt giao hàng Đặt bàn
Boss - Chè Thái, Nước Ép & Sinh Tố

Khuyến mãi

Giảm 40%

Nhập mã: MOMO

Giảm 7.000đ

Thanh toán bằng Momo

Ngân sách

25.000đ - 35.000đ

Đặt giao hàng Đặt bàn